[ Aleksandar Marković @ 20.09.2004. 13:57 ] @
ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line)

ADSL je tehnologija za prenos digitalnih podataka velikom brzinom preko postojece telefonske linije. Za razliku od pristupa Internetu preko komutirane telefonske linije (pristup preko modema), ADSL omogucuje stalnu vezu sa Internetom.


Kako radi ADSL

Telefonska pretplatnicka linija se relizuje preko jednog para bakarnih zica od lokacije Telekoma Srbije do lokacije korisnika. Za prenos govora u klasicnoj telefoniji koristi se osnovni opseg. S obzirom da preko bakarnih zica postoji mogucnost da se prenosi siri frekvantni opseg, ADSL koristi frekventni opseg koji se deli na dva ili vise opsega.
Osnovni opseg (0 – 4kHz) koji se koristi za telefonski saobracaj (prenos govora), posebnim filtrom (splitter-delitelj frekvencija) je odvojen od opsega koji se koristi za prenos podataka.


Slika 1. – realizacija ADSL-a


ADSL koristi dve razlicite vrste opreme. Na strani korisnika nalazi se delitelj frekvencije i ADSL primopredajnik (ADSL modem). Delitelj ima funkciju da od celokupnog frekventnog opsega izdvoji osnovni opseg koji sluzi za telefonski razgovor. Preko delitelja se prikljucuje obican telefonski aparat ili ISDN terminalni uredjaj (ISDN telefon, ISDN faks grupe 4) i to u zavisnosti da li je ADSL realizovan preko obicne telefonske linije ili preko baznog ISDN prikljucka.

ADSL primopredajnik se prikljucuje na drugi izlaz delitelja i omogucuje protok podataka sa korisnickog racunara ili mreze na ADSL liniju. U zavisnosti od proizvodjaca, moguca je integracija mreznog rutera, svica ili druge opreme u ADSL primopredajnik. Na strani Internet provajdera nalazi se DSL pristupni multiplekser (DSLAM – Digital Subscriber Line Access Multiplexer) koji se sastoji od delitelja i ADSL primopredajnika. Delitelj ceo saobracaj deli na dva dela: telefonski saobracaj koji se prosledjuje Telekomu Srbija i digitalne podatke koji se salju prema Internetu preko ADSL primopredajnika.

DSLAM obezbedjuje glavnu razliku izmedju ADSL servisa i servisa realizovanih preko kablovskog modema. Korisnici kablovskog modema dele mreznu petlju gde dodavanje novih korisnika znaci smanjenje perfomansi servisa. Dodavanje novih ADSL korisnika ne dovodi do pada perfomansi sve dok ukupan broj korisnika ne dovede do zagusenja Internet veze provajdera sto se lako resava prosirenjem ukupne veze provajdera.

Potrebni uslovi za realizaciju ADSL-a

Za realizaciju ADSL potrebna je "cista" bakarna parica. Ukoliko je telefonska linija realizovana preko PCM-a ili kao dvojnicka linija potrebno je prvo da Telekom Srbija obezbedi par bakarnih zica do korisnika.
Drugi uslov je da je na Vasoj centrali postoji DSLAM jer ADSL radi na maksimalnom rastojanju od 5-6 km od telefonske centrale uz odgovarajuci precnik zica.

Primena i prednosti ADSL-a

Analizom potreba manjih firmi i kucnih korisnika (SOHO) primeceno je da nije potrebno omoguciti simetrican prenos podataka. Naime, visestruko je veci protok koji ovi korisnici ostvaruju u prijemnom smeru nego sto salju.
ADSL je osmisljen kao asimetricni sistem prenosa koji se realizuje preko analogne telefonske linije i obezbedjuje istovremeni prenos analognih (govornih) i digitalnih podataka (velika brzina preko stalne veze sa Internetom)

Prednosti ADSL-a su visestruke:
- omogucuje stalnu vezu sa Internetom uz povoljne cene; potrebno je da imate kompjuter sa slobodnim USB prikljuckom ili mreznu kartu (Ethernet),
- moguce je odabrati razne pakete vezano za brzine protoka (256/64kbps, 512/128kbps, 768/192kbps, itd)
- realizacija je preko postojece telefonske linije i kucne instalacije; zadrzavate postojecu telefonsku liniju uz uobicajeno obavljanje telefonskih razgovora,
- ADSL servis se moze realizovati bez obzira na tip telefonskog prikljucka koji korisnik ima (analogni telefonski prikljucak, ISDN prikljucak, ...); jedini uslov je da se korisnik nalazi na podrucju na kojem je moguca instalacija ADSL prikljucka,
- prilikom realizacije ADSL servisa na postojecu ISDN liniju korisniku su na raspolaganju istovremeno oba ISDN kanala i ADSL veza
- povoljna cena potrebne ADSL korisnicke opreme,
- zadrzavate postojeci broj telefona ukoliko Vam je telefonska linija realizovana preko "ciste" bakarne parice.

Link
[ Aleksandar Marković @ 23.09.2004. 15:29 ] @
http://www.sezampro.yu/adsl/oadslu.asp
[ Aleksandar Marković @ 03.11.2004. 18:40 ] @
Šta je ADSL?

Termin adsl je nastao od početnih slova engleskih reči asymmetric digital subscriber line - asimetrična digitalna pretplatnička linija. Ovaj naziv označava tehnologiju koja omogućava da se kroz postojeću telefonsku infrastrukturu prenose i podaci. To znači da se koriste već ugrađeni telefonski kablovi, na koje su spojeni telefonski aparati, a ugradnjom dodatnih uređaja omogućava se da istovremeno teku glasovna komunikacija i razmena podataka.

Bakarni kablovi koje telekomunikacione kompanije koriste za fiksnu telefoniju imaju mnogo veći kapacitet, odnosno raspon frekvencija, nego što je za glasovnu komunikaciju potrebno. Ta osobina kablova iskorišćena je za DSL tehnologiju. Razni tipovi informacija putuju istim žicama bez ometanja telefonskih razgovora, a tako što se različite frekvencije koriste za pojedine zadatke. Proizvođači su ograničili frekvencije koje telekomunikaciona oprema koristi, tako da se sva telefonska konverzacija obavlja u rasponu od 0 do 3,4 kHz. To je sićušan opseg u odnosu na, primera radi, frekvencije od 20 Hz do 20.000 Hz koje imaju standardni stereo zvučnici, a bakarni kablovi mogu da sprovode i frekvencije od više miliona herca. Upotreba tako malog opsega seže u prošlost, zbog želje da se izbegne interferencija koja može nastati kada se više žica nađe na malom prostoru. Moderna oprema koja šalje digitalne signale bezbedno može da koristi veći deo kapaciteta telefonskih kablova i DSL tehnologija upravo to i čini.

Asimetrična DSL tehnologija se zasniva na nejednakoj raspodeli frekvencija, a tome se pribeglo na osnovu realnih pokazatelja da većina korisnika Interneta više preuzima nego što šalje podatke. Bez obzira na to što su brzine prenosa koje se ADSL tehnologijom postižu daleko veće od onih koje se ostvaruju pomoću standardnih modema, svi korisnici neće moći da dobiju identičnu uslugu, niti je ona na svakom mestu ista. ADSL u velikoj meri zavisi od udaljenosti korisnika od centrale preko koje je povezan na uslugu. Da bi ADSL bio negde ugrađen, udaljenost od centrale ne sme biti veća od 5,5 kilometara, a s daljinom opada brzina koju korisnik može dobiti. Najveća brzina koja se preko ADSL-a može ostvariti je od osam megabita u sekundi ka korisniku na udaljenosti do 1,8 kilometara i 1536 kilobita u sekundi od korisnika ka davaocu usluga.


Kako ADSL radi?

Kao i mnoge druge oblasti telekomunikacija, i ADSL se paralelno razvijao u dva pravca. Stariji je poznat kao CAP (carrier amplitude/phase) i lakše se ugrađuje od ANSI standarda nazvanog DMT (discrete multitone). CAP funkcioniše tako što signal u telefonskom kablu deli u tri zasebna opsega. Razgovori se obavljaju u opsegu od 0 do 4 kHz, za slanje podataka koristi se opseg od 25 do 160 kHz, dok se za primanje podataka koristi raspon od 240 kHz naviše. Gornju granicu određuje nekoliko činilaca poput dužine kabla, šuma i broja korisnika, a maksimalna je oko 1,5 MHz. Ovaj sistem s tri razdvojena kanala minimizuje mogućnost njihove interferencije, kao i interferencije sa signalima na drugim kablovima.

Rat je, prema dostupnim podacima o proizvedenoj opremi, dobio je DMT, jer je usvojen kao standard organizacije ANSI. Sistem DMT takođe deli signal u kanale, ali ne koristi dva vrlo široka kanala za slanje i primanje podataka, već podatke deli na 247 kanala, od kojih je svaki širok 4 kHz. Svaki kanal se posebno prati i ako na nekom kvalitet signala opadne, komunikacija se prebacuje na drugi. To se neprestano dešava, da bi se pronašli najbolji kanali za slanje i primanje podataka. Pored toga, na kanalima na nižim frekvencijama, od 8 kHz, odvija se dvosmerna komunikacija. Praćenje i razdvajanje informacija na ovim kanalima, kao i održavanje kvaliteta svih 247 kanala, čini DMT znatno složenijim rešenjem, ali i boljim za infrastrukturu nestabilnog kvaliteta. Dva postojeća standarda nisu međusobno kompatibilna.
Oprema

Da bi korisnik mogao da koristi ADSL i telefon istovremeno, pre priključaka se ugrađuje razdvajač, uređaj koji ima filtar niskih frekvencija, što obezbeđuje da do telefonskog aparata stignu frekvencije do 4 kHz. Na razdvajač se potom povezuju telefon i ADSL modem. ADSL tehnologija koristi dva uređaja: jedan se nalazi kod korisnika, a drugi u centrali. Kod korisnika je DSL primopredajnik (transiver), a kod operatora multilplekser DSL pristup (DSL Access Multiplexer, DSLAM) i na njega su povezani korisnici.

Primopredajnik je poznatiji kao ADSL modem, i preko njega se računar spaja na telefonsku liniju. Na računar se može povezati na nekoliko načina, a najčešće se to čini preko USB priključka ili mrežne kartice. Standardni ADSL modemi su prvenstveno namenjeni kućnim korisnicima, dok su preduzećima namenjeni modeli koji sadrže i mrežne skretnice i usmerivače.

S druge strane, DSLAM je deo opreme koji obezbeđuje da ADSL radi. On prihvata povezivanje više korisnika i sve skuplja u jednu vezu ka Internetu. Ovi uređaji su po pravilu fleksibilni i podržavaju više tipova DSL veza, kao i različite protokole i modulacije (CAP i DMT na primer) u okviru istog tipa DSL-a. Pored toga, DSLAM može uključivati i dodatne funkcije poput usmeravanja ili dinamičke dodele IP adresa.

Korišćenje DSLAM-a donosi i možda najveću razliku između ADSL-a i kablovskog pristupa Internetu. U drugom slučaju, dodavanje korisnika na granu kabla znači i snižavanje kvaliteta svakome pojedinačno. Suprotno tome, ADSL obezbeđuje rezervisanu vezu od svakog korisnika ka DSLAM-u, tako da ne postoji nikakvo uslovljavanje između kvaliteta usluge i broja korisnika, sem u slučajevima da veza operatora ka Internetu ne može da zadovolji potrebe većeg broja korisnika.
Prednosti...

Bitne prednosti ADSL-a su korišćenje postojeće analogne ili ISDN telefonske linije, održavanje neprekidne veze s Internetom (nema zvanja davaoca usluga, čekanja na uspostavljanje veze i sl.), daleko veće brzine prenosa (maksimalno 8 Mb/s), telefonska linija se može koristiti za glasovnu komunikaciju dok se pristupa Internetu itd. Pored toga, korišćenje ADSL-a nema veze s telefonskim impulsima. Njih plaćate samo za obavljene razgovore, a ADSL plaćate izabranom davaocu usluge.
Zahvaljujući tome što postoji infrastruktura, uvođenje ADSL je, gde za to postoje odgovarajući uređaji u centralama, brzo i jednostavno.
...i mane

ADSL veza je bolja kada ste bliže centrali, odnosno mogu se ostvariti veće brzine. Slanje podataka se odvija znatno sporije od primanja, mada je i dalje daleko brže od nego s klasičnim modemom. Na kraju, usluga nije svugde dostupna.

Drugi tipovi usluga DSL

PORED ADSL-a, poznate su i usluge:
- SDSL (symetric DSL),
- VDSL (very high-bit rate DSL) i
- RADSL (rate-adaptive DSL).

SDSL se odavno primenjuje kod nas, a prepoznaćete ga kao uslugu iznajmljivanja linije. Koriste se isti kablovi kao za povezivanje telefonskih aparata, ali se SDSL ne može koristiti na istom kablu s telefonskom linijom. On obezbeđuje veće brzine od ADSL-a. VDSL je veoma brza veza, ali je ostvariva samo na veoma malim rastojanjima. RADSL je varijanta ADSL veze u kojoj se brzina komunikacija prilagođava u zavisnosti od dužine i kvaliteta kabla.

Marko Herman
[ sojic @ 18.12.2004. 13:01 ] @
Evo jos jedan link http://www.hardware.com.mk/default.asp?menu=S&stat=014 (ko razume makedonski)
[ Zephyros @ 19.12.2004. 11:38 ] @
Samo jedna mala napomena. Cesto u razgovoru sa ljudima primetim da nepostoji sustinsko razumevanje sta je to ISDN, a sta aDSL, cak i kod ljudi koji se bave ovim.

Najcesce mnogi pogresno smatraju aDSL nekom nadgradnjom ISDN, najcesece zbog vece brzine prenosa. U nekom smislu da, on to i jeste, ali u tehnickom svakako ne.
ISDN je integrisana mreza digitalnih servisa. Znaci ona tezi da objedini:

telefonsku infrastrukturu: telefonija + podaci (fax/telex)
kablovsku infrastrukturu: TV distribucija + internet
radio veze: GSM

zajednicki imenitelja svega ovoga je: digitalni prenos podataka, potpuno ukidanje analognog kao losijeg tehnickog resenja. U Italiji npr. uvodjenje obicne linije je 150€, dok je uvodjenje ISDN linije 120€. Jasno Italijani zele da raskrste sa starom telefonijom i da digitalizuju celo drustvo.

Kada se ISDN koristi samo kao alternativa obicnom telefonu, te prednosti se ne vide odmah. Telefon ko telefon, a internet jedva 2 puta brzi. Prednost ISDN vidi se kada se on koristi u svoj svojoj raskosi, evo u Italiji vec krece videotelefonija i dr. U tom smislu i kablovska TV predstavlja samo visak kablova i ona ce nestati sigurno.

A aDSL je kao sto je gore lepo napisano potpuno iskorstavanje propusnog opsega kabla, tj. galvanske veze izmedju vas i centrale. Dakle nije ili ISDN ili aDSL vec oba zajedno ! Mada treba napomenuti da aDSL kod nas moze da postoji nezavisno od tlf linije dok u Italiji recimo ne. Oni traze da uvedete prvo fiksnu liniju pa onda aDSL. Takodje i tamo se ispituju tehnicka moguctva...
[ bloodimir @ 12.01.2005. 12:08 ] @
ok,interesuje me jedna stvar a to je da li sa ADSL-om mogu dobiti izlaz za vise telefonskih brojeva (2-3) kao sto je to slucaj sa ISDN-om na primer i koji su realni uslovi za to? ok pozdrav
[ Aleksandar Marković @ 12.01.2005. 13:12 ] @
Neophodni preduslovi koji moraju biti ispunjeni za korišćenje ove usluge:

- direktna telefonska linija ili ISDN linija ( pretplatnici koji imaju dvojničku pretplatničku liniju, PCM ili FM ne mogu koristiti ovu uslugu )

- rastojanje do najbliže telefonske centrale koja ima tehničke mogućnosti za ADSL ne sme biti veće od nekoliko kilometara.

[img][att_url][/img]
[ bloodimir @ 13.01.2005. 11:16 ] @
pa da li ovo znaci da je moja zelja ostvarljiva samo ako kombinujem ADSL sa ISDN-om?
[ JOJO847 @ 13.01.2005. 12:07 ] @
tako je bloodimire.
ako ti treba u životu brža veza k netu a istodobno da imaš slobodan telefon - adsl je bolje rješenje od ISDN-a. ISDN je komplikacija sa žicama ovamo onamo, nije ništa puno brži od 56k ali zato imaš kao više brojeva.
aDSL je opet komotniji, ne zaračunava se vrijeme nego promet, veća je konekcija ( ja evo imam najjeftiniji model 384/64 iako nije ništa revolucionarno ali je ipak puno puno bolje) od hardvera imaš samo spliter i modem. Dobra strana adsl-a je ta što nije ugrožen od velike pošasti koja muči mnoge - dialera.

U principu, sve to zavisi od potreba koje se od korisnika do korisnika RAZLIKUJU. nema tu univerzalnog riješenja koje će odgovarati svima. nekome je isplativije uzeti ISDN a nekome aDSL. a nekome i kabelski internet.
[ boki @ 18.01.2005. 18:13 ] @
Da se razumemo ISDN je nadogradnja na POTS(obican telefon). aDSL nije nadogradnja telefona vec samo se kroz taj isti kabl pored ISDN-a ili POTS-a na drugim frekvencijama guraju podaci...

Mozda ce te to najlakse svatiti ako zamislite da se kroz tu telefonsku paricu koja vodi do Telekoma provuce jedan mrezni kabl..... to bi bio ADSL.. znaci sluzi samo za internet i nema NIKAKVE veze sa telefonom osim sto je "uguran" kroz tu istu zicu...
[ greentooth @ 30.01.2005. 22:35 ] @
Ako nema nikakve veze sa telefonom da li to znaci da mi telefonski racun ostaje isti ili ce se tu dodati i vreme koje sam proveo na internetu primajuci(saljuci) podatke kroz isti kabel ka Telekomu?
[ tdjokic @ 31.01.2005. 00:32 ] @
Primer: http://vline.verat.net/srp/vline_usluge/875/:

"ADSL paketi VeratNet-a nemaju ograničenje protoka. (= flat)

Ukoliko ste do sada koristili dial up pristup Internetu, vaš telefonski račun biće manji"

Za ADSL platis mesecno x dinara i to je sve - nema impulsa, nista. Mozes da skidas ceo mesec, 24h na dan, ili ni jedan dan, ni jedan sat - tvoja volja i cena ista - ono sto si platio. Ako govoris telefonom, to placas. Ako ne govoris, placas verovatno pretplatu i slicne fiksne stvari.
[ iRoza @ 05.02.2005. 10:39 ] @
ADSL = non stop online za odredjenu mjesecnu pretlatu, ovisno o vezi koju izaberes.

flat rate = neogranicen promet (bilo download ili upload)

Ovisno o moralu Telekoma, s vremenom bi se trebale povecavati brzine uz zadrzavanje iste cijene, te uvodjenje flat ratea, te niz drugih usluga (npr TV preko ADSLa, kao sto je nedavno uradila Telia iz Svedske)
[ S a l e @ 05.02.2005. 11:06 ] @
ADSL ŠKOLA
http://www.cg.yu/adsl/
[ srndach @ 29.06.2005. 13:04 ] @
Znate li da je za ispravan rad ADSL-a neophodan NEPREKIDAN tj NENASTAVLJAN kabl do SVAKOG korisnika ?!
Zbog pojave refleksije tj. efekta ogledala na mestima gde je kabl nastavljan ...
Te smetnje prave ozbiljne probleme signalima na visokim frekvencijama ...

Znate li bar jednu ulicu u ovoj zemlji u kojoj kabl za telefon nije prekidan za svakog korisnika ?!

Mislite li da ce bilo ko imati racuna da uklanja postojece instalacije i zameni ih posebnim kablovima za svakog korisnika !?

Zasto niko ne spomene da je domet ADSL samo 5km !!!
... i "to sa dobrim vetrom u ledja" ...
Uglavnom ne prebacuje 2.5km i to od kraja do kraja kabla, a ne vazdusne linije ...

Mnogo je razloga zbog kojih ADSL nece zaziveti u nasoj zemlji, a sve sto se dogadja trenutno u vezi toga je cista prevara !!!
(jedna "renomirana" firma reklamira ADSL kao Anologno digitalnu liniju ?!!!)

no comment

Pozdrav, Z![Ovu poruku je menjao srndach dana 29.06.2005. u 14:05 GMT+1]
[ Aleksandar Marković @ 18.01.2006. 22:01 ] @
Ako imam ISDN, da li je moguće da moja centrala ne podržava ADSL? (Pavle)

Ukoliko pitate provajdera za ADSL oko mogućnosti aktiviranja pored ISDN veze, dobićete odgovor da tu nepostoji nikakav problem. Uvođenjem ISDN linije ste već stekli uslove za brzi internet, gde će vam za uvođenje ADSL-a biti neophodan novi adapter. Taj adapter ima za svrhu da razdvaja telefonski od internet saobraćaja na nešto drugačiji način od onog na koji to radi ISDN.

Marko Josifović
[ Entropija @ 19.01.2006. 22:57 ] @
Sasvim je jasno da ADSL odvaja telefonski i internet saobracaj. Medjutim, interesuje me da li je ipak moguce da se putem nekih opasnih dilera istovremeno uz digitalni signal nezeljeno uspostavi i telefonski saobracaj koji ce da neocekivano "nakuca" mnostvo impulsa. Desilo mi se, kod ADSLa, da prilikom aktiviranja odredjenog linka istovremeno izgubim signal slobodne veze na telefonu, i to uvek kada na tom istom mestu linkujem. Da li sam uspostavio analognu vezu ili ne (jednostavno da li sam nakucao impulse)? Pri tome moram da kazem da nemam dial-up modem.
[ Vostoki @ 26.01.2006. 01:51 ] @
Zanimljivo pitanje.

Dialer pokrece modem. Modem vrti broj i zove (ne)zeljenu destinaciju. ADSL modem ne moze da zove broj, tako da ako samo njega imas nema nikakve opasnosti da ti dialer pozove neki broj.

Uzgred, aDSL modem ne odvaja signale, to radi spliter. On samo korisiti visi frekventni opseg od postojece parice.
[ v.marko @ 23.03.2006. 13:24 ] @
Evo koga interesuje kako stvari funkcionisu "ispod haube":

http://www.vets.edu.yu/smerovi.../mreze05/predavanja/adsl_t.pdf
[ N1k0la @ 04.04.2006. 12:52 ] @
Da li mi treba za ADSL USB2.0 ili mogu da koristim i USB1.1?
[ tdjokic @ 04.04.2006. 13:27 ] @
Citat:
N1k0la: Da li mi treba za ADSL USB2.0 ili mogu da koristim i USB1.1?

Ako pogledas specifikaciju za uredjaj DSL-502T na adresi http://www.dlink.de/?go=jN7uAY...g6VHqqnHtB84oIFN7u2qHhLEoUuA==
videces da pise USB 1.1 pa znaci da mozes da koristis i to sto imas. U tekstu bas izricito naglasavaju da uredjaj ima veliku fleksibilnost u pogledu prikljucenja na racunar:

"Der Anschluss an den Host-Rechner erfolgt über 10BaseT/100BaseTX oder USB 1.1. Damit ist ein Höchstmaß an Anschluss-Flexibilität gewährleistet."

Mozda postoje i neki uredjaji kojima treba USB 2.0, to ne znam. Govorim "uredjaj" jer se radi o ruteru sa integrisanim modemom a postoje i ruteri bez modema itd.
[ greentooth @ 04.04.2006. 21:18 ] @
bolje prikljuci na ethernet, radice brze
[ N1k0la @ 04.04.2006. 22:24 ] @
PTT ne daje fizickim licima ethernet modeme
[ boba86 @ 06.09.2006. 12:17 ] @
Posto sam uveo ADSL vise ne mogu da iz kompjutera imam prikljucak za tel.Jel zna neko kako da to ponovo osposobim,posto mi e baza daleko da vucem pored ADSL jos jedan gajtan.Hvala
[ N1k0la @ 06.09.2006. 14:50 ] @
Da li imas usb modem ili ruter?
Kakav kabl koristis za dovodjenje signala do kompjutera?
[ tdjokic @ 06.09.2006. 15:22 ] @
Citat:
boba86: Posto sam uveo ADSL vise ne mogu da iz kompjutera imam prikljucak za tel.Jel zna neko kako da to ponovo osposobim,posto mi e baza daleko da vucem pored ADSL jos jedan gajtan.Hvala

Jesi li upoznat sa funkcijom filtera odnosno splitera? Spliter obicno omogucava da na isti kabl prikljucis i ADSL modem i telefon. Koliko sam ja upoznat, na ovo nema uticaja kakav modem koristis (USB / Ethernet) ili da li je ruter ili samo modem.

Ja licno imam neki cudan telefon, "banana" stara 20-tak godina (?) koji se ne obazire na ADSL - ne cvili, ne susti, pa sam ga cak i direktno spojio, bez filtera i icega i radi, ali TU JESTE vazno kakav je modem / ruter - jedan izgubi vezu kad govorim telefonom paralelno, drugi ne, pa moram da ga restartujem. Smatram da ja tu preterujem, maltretiram te uredjaje, ali navodim samo da se vidi da cak i tako radi. Sa spliterom bi trebalo da radi normalno.
[ boba86 @ 06.09.2006. 16:04 ] @
imam splitrter,ali u redu je aza za tel i tu sve sljaka,nego kad stavim gajtan u kuciste i u tel nece da sljaka,valjda zato sto vise net ne ide preko modema.Da li postoji neko resenje?
[ tdjokic @ 06.09.2006. 19:47 ] @
Ja sam ubedjen da iz prikljucka "Phone" ili kako je vec na spliteru oznacen onaj za telefon, mozes kao i ranije da ubodes kabl u dial-up modem, a u onaj drugi prikljucak na tom modemu telefon i to bi trebalo da radi. Dok se modem ne aktivira, to je samo fizicka veza telefona sa tel.kablom
[ MilanMilan @ 14.11.2006. 22:28 ] @
Daklem, vako: nalazim se u na granici izmedju dve centrale, tj. u mojoj okolini je izmesano - neko je na jednoj, neko na drugoj centrali. E sad, problem je sto na jednoj od te dve centrale ima ADSL-a, a na drugoj nema. Pogadjate, ja sam na ovoj na kojoj nema. :(

Prvo pitanje: koga ja treba da jurim za prebacivanje sa centrale na centralu? Poshtu, Telekom, ... ? I da li se to i koliko placa? Koliko traje taj proces?

Drugo pitanje: postoji opcija da razvucem kabl od komsije koji je na centrali koja ima ADSL. Ali tu ima vise problema - on trenutno nema komp, tako da ne znam sta da kazemo ljudima kada dodju da instaliraju opremu? Dalje, od njega do mene bi trebalo da se razvuce nekih 50ak metara kabla. Jel moze toliko dugacak da bude? Mozda bi bilo bolje raditi wireless vezu? Cene? A tu je i problem telefoniranja, odnosno, ko ce njemu da garantuje da ja ne zloupotrebljavam njegovu liniju? Jel bi mogao nekako da blokiram telefonski signal i da mi ostane samo ADSL?
[ tdjokic @ 15.11.2006. 00:18 ] @
Citat:
MilanMilan: Daklem, vako:

Mnogo su ti nezgodna ova pitanja bre ... jedno gore od drugog. Ne znam sta reci. Za prebacivanje sa centrale na centralu sumnjam da ce hteti to sada da ti rade, kad ocekuju da uskoro opreme sve centrale ADSL uredjajima. Mozda ce ti reci "Sacekaj 2 meseca, pa ce i tvoja centrala imati ADSL" sto bi sada i moglo da im se veruje.

Ovo sa razvlacenjem zice od komsije mislim da bi funkcionisalo, ako je samo duzina zice u pitanju, a kako bi razvlacio to je vec drugo pitanje. Blokada telefonskih razgovora - sumnjam, to nisam do sada cuo, mozda neko zna. Nema racunar - to je bar najlakse, premestis svoj, a cak ni to ne treba da radis, nece ni dolaziti kod tebe ako neces. Nema sta da se montira, samo ubodes kablove malo drugacije, ima sve oznaceno na spliteru - sa jedne strane kabl ide "u zid", prema centrali, sa druge imas dva prikljucka - jedan namenjen ADSL modemu, drugi telefonu, gotovo.

[ N1k0la @ 15.11.2006. 07:23 ] @
Bas tako, tesko da ce te neko prebaciti na drugu centralu, sem ako nemas nekog coveka na polozaju u Telekomu :).
Oko zloupotrebe linije, pa valjda ako je covek rad da ti da da se vezes, neces valjda da ga zaj*bes. U krajnjem slucaju mozes da mu dajes neku kintu, recimo neki procenat od njegovog telefonskog racuna.
50 m telefonskog kabla - ne gubis nista.
Samo trazi da ti daju ethernet modem, sa usb modemom imas dosta zajebancije sa driverima, tj. njihovim pucanjem. Sa ethernetom samo ubodes i ne mislis.
[ MilanMilan @ 15.11.2006. 13:14 ] @
Zvao malopre moju centralu. Kaze pre nekih mesec dana je bila ekipa da gleda gde i kako ce da se instalira oprema za ADSL, tako da ocekuju da se to odradi. Kad sam je pitao za neki rok, kaze ne zna tacno, ali eto, kao, do februara bi trebalo da bude. To se poklapa sa onim sto sam cuo, da ce one centrale sa spiska biti osposobljene do polovine decembra, a onda ce da krenu dalje. Tako da cu ja verovatno da se strpim jos malo, jebiga.. Ako bih sad uradio ovo sa komsijom, a u medjuvremenu meni stigne ADSL, a on ne kupi komp, onda smo se malo zajebali. :)
[ yufreak @ 24.02.2007. 20:56 ] @
Evo i ja da dodam jos nesto sto sam nasao na sledecoj adresi (stranica je na Nemackom pa sam preveo samo ono sto po meni je najinteresantnije, a ako vam treba jos nesto odatle da se prevede slobodno se javite :-)):

http://www.elektronik-kompendium.de/sites/kom/0305236.htmADSL-Standardi ITU-u

Familie ITU-Standard Naziv standarda Jahr Annex
ADSL G.992.1 G.DMT 1999 A, B, C
ADSL G.992.2 G.lite 1999
ADSL2 G.992.3 G.DMT.bis 2002 A, B, C
ADSL2 G.992.4 Reach Enhanced 2003 L (POTS)
ADSL2 G.992.5 G.lite.bis 2002
ADSL2 G.992.6 ADSL2 plus 2003 A, B, C

Annex A (ADSL-over-POTS)

Annex A je jedna ADSL varianta, koja frekventni opseg ispod 25 kHz za analogene telefone (POTS) ostavlja slobodno.

Annex B (ADSL-over-ISDN)

Annex B je jedna ADSL varianta, koja frekventni opseg ispod 138 kHz reservise za ISDN.

Annex C (ADSL-over TCM-ISDN)

U Japanu postoji specijalni tip ISDN-a, i to TCM-ISDN (Time-Code-Multiplexed).

Pozdrav
[ ~Vojvoda @ 14.04.2007. 19:19 ] @
Ja bih imao jedno pitanje.
Da li dostupnost ADSL-a zavisi od tipa centrale(dig/analog)?
Sto se tice ostalih "prepreka" :
Nemam dvojnika, a za PCM, ne znam kako da to otkrijem?
Jedan prijatelj mi rece da na PCM-u brzina ne prelazi 33.6k, dok ja bez problema tucem 50k.
Bitno mi je da znam da li da ocekujem ADSL u skorije vreme, jer ako zaista bude trebala zamena centrale.....
[ calexx @ 15.04.2007. 15:33 ] @
Ne zavisi mnogo od centrale, samo je potrebno da instaliraju portove. Deluje da nemaš PCM, možda nije loše da izabereš provajdera pa se prijaviš, obično vrlo brzo pošalju info kakve su mogućnosti. Jedino pazi koga biraš pošto kasnije može da bude problem da se otkačiš jer te uglavnom rezervišu.
[ ~Vojvoda @ 15.04.2007. 15:59 ] @
@calexx
Hvala na odgovoru!
Vidi ja znam da nemam mogucnosti, centrala mi je po svemu sudeci onaj krsh "DKTS" i to izgleda neka najgora verzija.
Ovde sam po forumu slusao razne price i sve se uglavnom svodi na to da ove govnjive centrale ne mogu da podrze ADSL.
Zato sam i pitao, kako ja razmisljam, tip centrale nema veze, jer to ima veze sa telefoniranjem i digitalnim prenosom glasa, dok ADSL koristi samo liniju koja spaja modem i DSLAM.
Sto se tice provere, popunio sam anketu na Telekomovom sajtu, i cekam...
Jos jednom hvala!
Poz!
[ Slobodan Milivojevic @ 15.04.2007. 16:41 ] @
Problem je da li je do te centrale doveden opticki link, i da li je telekom instalirao dslam-ove na njoj... U teoriji, moglo bi da funkcionise i tako...
[ ~Vojvoda @ 15.04.2007. 18:22 ] @
Citat:
Slobodan Milivojevic: Problem je da li je do te centrale doveden opticki link, i da li je telekom instalirao dslam-ove na njoj... U teoriji, moglo bi da funkcionise i tako...

E to me bas zanima, da li trash-DKTS, podrzava uopste ugradnju tih multipleksera, sto se tice optickog kabla, to je mozda jos i najgore, ali buduci da neki ljudi imaju SBB cable(znaci da je kabl doveden), veoma je verovatno da ni to nije problem.
Opet,imam informaciju da su te centrale ugradjivane na prigradska naselja, u Bg sve centrale koje pocinju na 8...su tog tipa izmedju ostalog i moja. Neko debelo zabushava u vezi interneta.
Neki kazu da cemo mi na 8, dobiti ADSL kada na vrbi rodi k*rac, a vidim Obrenovac je dobio ADSL, a u istoj su poziciji kao i ostala prigradska naselja.
Ja znam samo jendo, evo poludeh od zvanja i raspitivanja, od SBB-a sam odavno digao ruke, wireless mi ne pada na pamet jer sam video koliko je los, ostalo mi samo da se nadam ADSL-u....
Poz!
[ ~Vojvoda @ 17.04.2007. 20:29 ] @
Evo, da demantujem sam sebe...
Da se zna od sada pa ubuduce, DKTS centrale ne podrzavaju ADSL!!! Koji kriminal!!!
Poz svima!
osim telekomu :))))
[ MilanMilan @ 17.04.2007. 21:32 ] @
Odakle ti to? Daj vise detalja.
[ ~Vojvoda @ 18.04.2007. 09:03 ] @
Juce sam imao predavanja iz Dig. Telecom. i pitam profesora, kako da otkrijem da li imam PCM, on mi objasni da cesto puca veza i da je mala brzina, raspitujem se ja dalje za ADSL, i pitam ja njega za centralu, i ja slucajno spomenem DKTS, on samo rece:"Zaboravi..."
a da frustracija bude jos veca, od sinoc me zaj*bavaju i telefonske linije, opet kradu kablove, mislim koja nebuloza, cujem jutros na vestima, postavice profesionalne cuvare, a ja predlazem da ih i naoruzaju.
[ calexx @ 18.04.2007. 17:54 ] @
Ne razumem se mnogo u centrale a ovo sam našao:

http://www.dkts.co.yu/srpski/index.html
Citat:
DKTS 30

Kategorije pretplatnika

• Pretplatnik sa ton-frekventnim/dekadskim biranjem
• Tarifni brojač na strani pretplatnika
• Dvojnički prikljucak
• PBX sa prolaznim biranjem
• Telefonska govornica (16Khz)
• ISDN BRI
• ADSL
[ ~Vojvoda @ 18.04.2007. 18:49 ] @
Dobro ta...
Bilo je jos nekoliko ranijih modela, izmedju ostalog i moja rupchaga je na toj faken' old centrali
Koji delovi grada su na toj centrali?
Da li su dobili ADSL?
Znas onu narodnu>"I na tarabi pise....."
[ calexx @ 18.04.2007. 19:45 ] @
To će da ti odgovore oni koji su dobili, ja i ne znam na kakvoj sam centrali, imam adsl ali ga nešto i ne koristim. Možda bi mi više odgovarao neki WiMax, baš ću da se raspitam kako da probam i to čudo. ;)
[ markomix @ 11.09.2007. 01:01 ] @
Kako dobro pitanje,posle 2 i kusur god. cekanja ja mislim da je to neka sarena laza, jer se jos nisam uverio da tako nesto postoji kod nas!!!
[ MilanMilan @ 30.10.2007. 13:09 ] @
Daklem, nedavno sam saznao da mi je na centrali instalirana oprema, i sad cekam da prodje 'provera tehnickih mogucnosti' itd.. Uglavnom, juce ujutru mi neko vreme nije radio telefon, i od tad se cuje neko konstantno zujanje, a video sam pikap telekoma ispred centrale to jutro(nazalost nisam mogao da svratim da se raspitam), pa me interesuje da li to mozda znaci da su mi pustili adsl, a da ce to zujanje prestati kad nakacim spliter, il da zovem da prijavim smetnje? :D

(jbt, cujem zujanje, video pikap,.. ponasam se ko dete kad se nada necemu pa i najmanju stvarcicu gleda kroz prizmu toga sto zeli..)
[ agasoft @ 30.10.2007. 14:00 ] @
Milane, ništa nisam bio bolji u osmomesečnom čekanju. I meni tako isti, ood
jednom nije radio telefon, ja se odma nada, to je sigurno postavljanje
ADSL-a, a ono tad nije bilo. Pa telefon nije radio drugi put, pa opet ništa,
tek treći put je bilo stvarno. Srećno, sve najbolje!!!
[ ljubafm @ 22.02.2009. 16:50 ] @
Mislim da ce Vam koristiti jedan, nadam se, sjajan link: http://dsl-tehnologije.bravehost.com/
[ Shavgan @ 26.02.2009. 22:51 ] @
Hvala "ljubafm" velikodušan si ....
[ Lighttwen @ 02.04.2012. 09:31 ] @
Lljudi, zašto moj ADSL modem zuji, to toliko irtira, mislim na sam uređaj naravno, ne kada podignem slušalicu :P
To pištanje toliko iritira, staviet svi uvo na svoj ADSL i videćete....
[ Horejšio @ 02.04.2012. 18:30 ] @
Ne znam za tebe, ali ja kad surfujem ne drzim modem uz uvo, tako da mi ne smeta njegovo eventulano zujanje. Uopste ne konstatujem modem koliko je necujan.
Jel ga ti sve vreme drzis uz uvo, pa ti zato smeta?
[ Lighttwen @ 07.04.2012. 16:04 ] @
Meni je na stoju, i zuji...
[ majce22 @ 29.05.2012. 18:59 ] @
ja se bas i ne razumem u adsl, posebno opremu i zato mi treba jedno pojasnjenje.

imam adsl i neki wi-fi ruter ali nisam bas sigurna da znam cemu on sluzi. Za bezino povezivanje sa lap top-om valjda? Ali kako kada je tu samo neki kablic koji se valjda ipak ubacuje u adsl modem i drugi kraj u lap top? Jel to to bezicno povezivanje?
[ code797 @ 29.05.2012. 19:27 ] @
@majce22

Ne znam da li sam te dobro razumeo ali ako imas Wi-Fi ruter onda mozes da biras da li ces se sa laptopom povezati bezicno (bez kabla) ili zicno sa tim kablicem.

PS I Wi-Fi ruter ne sluzi samo za bezicno povezivanje sa laptopom nego sa svakim uredjajem koji podrzava Wi-Fi
[ majce22 @ 29.05.2012. 19:40 ] @
Razumela.
Ali sta onda treba uraditi da bi neko ko gosute kod mene mogao da poveze svoj lap top na moj adsl (koji koristim na pc racunaru) ?
[ code797 @ 29.05.2012. 20:01 ] @
Ne znam nista oko toga posto nikad nisam koristio Wi-Fi za povezivanje. Ja sam dobio od Telekoma ruter HG530 koji podrzava Wi-Fi ali nikad nisam koristio i WLAN mi je iskljucen, ali sam video da moze da se ukljuci 1. manuel na samom ruteru ili 2. u podesavanjima se Wireless Lan stavi na Enable, a sta dalje treba (i da li treba nesto) da se podesi na laptopu ne znam, posto nemam laptop (niti zelim da ga imam).
[ majce22 @ 29.05.2012. 20:16 ] @
Ja imam Telekomov adsl ruter HG520 i sad bih da se povezem sa jednim lap top-om. Moram malo da citam ovo uputstvo...
[ code797 @ 29.05.2012. 20:23 ] @
A i mogla si malo da koristis Google

http://www.kakopedija.com/5101...-wi-fi-na-telekom-adsl-ruteru/

Sledeci put prvo Google pa onda nesto pitaj posto je o ovome verovatno milion puta pisano na internetu, danas sam bio raspolozen pa sam bio spreman da pomognem sledeci put neces biti te srece, i zapamti ako nesto ne znas onda pitaj Google
[ Jbyn4e @ 29.05.2012. 20:23 ] @
Pročitaj ovaj pdf:
http://www.open.telekom.rs/Dok.../privatni/images/uputstvow.pdf
[ bane4444 @ 30.05.2012. 16:50 ] @
Citat:
Lighttwen: Meni je na stoju, i zuji...


Haha, a mislio sam da sam ja previse osetljiv!

Imao sam isti problem, koristim modem Tp link koji sam dobio od provajdera, i tako je neprijatno zujao, međutim kad sam sve povezao mislio sam da je problem do mene.


Rešio sam tako što sam ga sa stola prebacio u šumu kablova iza stola i od tada se ne čuje :D
[ Lighttwen @ 31.05.2012. 21:40 ] @
Citat:
bane4444: Haha, a mislio sam da sam ja previse osetljiv!

Imao sam isti problem, koristim modem Tp link koji sam dobio od provajdera, i tako je neprijatno zujao, međutim kad sam sve povezao mislio sam da je problem do mene.


Rešio sam tako što sam ga sa stola prebacio u šumu kablova iza stola i od tada se ne čuje :D


Znaš šta je problem?
Ja sam isto dobio modem kao i ti, sada sam promenio na domen TP LINK TD-W8901G
Wireless Router, i on ne zuji hvala bogu :)
Testirao sam u WinWin-u dok sam kupovao xD
Ekstra je!
[ majce22 @ 11.06.2012. 09:01 ] @
Citat:
majce22: Ja imam Telekomov adsl ruter HG520 i sad bih da se povezem sa jednim lap top-om. Moram malo da citam ovo uputstvo...


Samo da se pohvalim da sam uspela :))))