[ neb @ 07.05.2019. 12:43 ] @
Zadatak:

Nacrtaj dva ugla u ravni tako da:
1) Njihova unija i njihov presek bude konveksan ugao;
2) oba budu konveksna ugla, njihova unija nekonveksan ugao a njihov presek konveksan ugao;
3) njihov presek bude poluprava.
[ mjanjic @ 07.05.2019. 23:29 ] @
Nacrtati ili konstruisati? Ako je konstrukcija, mora biti zadat bar jedan ugao.

Ako je presek dva ugla poluprava, to znači da su oni susedni (imaju jedan zajednički krak), to bi bio odgovor na pitanje 3, međutim pošto se verovatno podrazumeva da se uglovi mogu rotirati zajedno sa kracima, onda je rešenje jedan opružen ugao (180 stepeni) i bilo koji ugao veći od 0, a manji od 180 stepeni, mada u širem smislu taj drugi može da bude i 0 stepeni (kraci se poklapaju).

Za 1. i 2. pitanje je problem da li su presek i unija skupovi tačaka u ravni bez uzimanja u obzir rotacije krakova bilo kog ugla za istu veličinu. Odnosno, da li možemo pomerati uglove tako da imaju zajednički samo jedan krak pa onda posmatrati uniju, ili uniju posmatramo samo kao skupove tačaka bilo kako nacrtanih uglova sa kracima (presek može biti prazan skup, deo skupa tačaka jednog i drugog ugla, sve tačke jednog od uglova, itd.).

Ako za problem 1 i 2 nema pomeranja krakova, onda:
1. Za uniju uglovi moraju imati zajednički bar po jedan krak i tada druga dva kraka ne smeju zaklapati ugao veći od 180 stepeni. Bar jedan od uglova mora biti manji ili jednak 90 stepeni (ako je jednak, onda drugi ne može biti veći od 90 stepeni).
2. Mogu imati zajednički jedan krak ili sadržati po jedan krak i deo tačaka drugog ugla (delimično se preklapaju), dok druga dva kraka oba ugla čine ugao veći od 180 stepeni, pri čemu za oba ugla njegovi krakovi međusobno zaklapaju ugao ne veći od 180 stepeni. Bar jedan od uglova mora biti veći od 90 stepeni.
[ neb @ 10.05.2019. 11:41 ] @
Hvala.