[ CecaRu @ 17.08.2018. 10:30 ] @
Da li neko zna da li u Accessu postoji opcija INDIRECT formule?

Preciznije:
U formi za unos odabirom određene tarife (lookup) u narednom polju hoću da se automatski popuni cena tarife koju sam definisala u tabeli.
[ bokinet @ 17.08.2018. 11:34 ] @
Jedan od nacina za staticko dodeljivanje vrednosti je da odradis odgovarajuci kod za dogadjaj kao sto je OnChange ili OnClick kako ti vise odgovara i da u njemu imas nesto kao dole sto je dato kao primer.

Code:


Private Sub Tarifa_Change()
    
    Dim Query As String
    Dim Rs As DAO.Recordset

    Debug.Print Now, "Tarifa_Change() Value:", Tarifa.Value
    
    Query = "SELECT cena FROM tarife WHERE id=" & Tarifa.Value
    
    Set Rs = CurrentDb.OpenRecordset(Query)
    
    If Rs.RecordCount > 0 Then
        
        Me.Cena_tarife.Value = Rs.Collect("cena")

    Else
    
        MsgBox "Nema cene za odabrani zapis."
        
    End If
    
    
    
End Sub