[ rajan21 @ 12.08.2015. 17:51 ] @
U dokumentu su mi potrebna dva combo box-a, koja imaju istu listu.


Izbor koji se načini u prvom boxu, treba ponoviti i u drugom.


Postoji li mogućnost da se izvede automatizacija u smislu > stavka koju sam izabrao u prvom combo-u neka odmah bude postavljena i u drugom?
Hvala unapred!
[ Jpeca @ 13.08.2015. 08:56 ] @
Moj predlog je da se koristi samo jedan Combo box a da ponovljeni izbor bude bookmark koji bi se popunjavao na osnovu izbora iz combo box-a.

1/ Kreiraš na odgovarajućem mestu u dokumentu combo box sa listom za izbor, nazvimo ga cmbCyrilic
2/ Kreiraš na odgovarajućem mestu u dokumentu bookmark bkmDuplo. Bitno je da ovaj bookmark bude "enclosed". Unesi neki tekst (npr. default iz combo) i onda obeleži ceo tekst. (Popunjavanje teksta u placeholder bookmark je drugačije nego što je ovde navedeno Bookmark in VBA)

3/ Unesi sledeći kod na događaj OnExit Combo boxa.

Code:
Private Sub Document_ContentControlOnExit(ByVal CC As ContentControl, Cancel As Boolean)
' Događaj se dešava kod izlasak iz bilo koje kontent kontrole
 Dim rngDuplo As Word.Range
 If CC.Title = "cmbCyrilic" Then  ' Ispituje da li je odgovarajući combo
    Set rngDuplo = ActiveDocument.Bookmarks("bkmDuplo").Range
    ' Umesto starog postavlja novi tekst u bookmark - enclosing bookmark
    rngDuplo.Text = CC.Range.Text
    ' Ponovo se kreira bookmark jer je obrisan
     ActiveDocument.Bookmarks.Add Name:="bkmDuplo", Range:=rngDuplo
 End If
End Sub


Obrati pažnju da izmena teksta briše bookmark, pa mora da se ponovo kreira u kodu.