[ djricky @ 05.03.2014. 09:30 ] @
http://open.telekom.rs/home/News.aspx?temp=5&cid=56500

Obaveštenje za internet korisnike

02.03.2014

Spam poruke - internet zaštita od virusa

U cilju zaštite naših korisnika, smanjenja obima primljenih neželjenih (spam) elektronskih poruka i sprečavanja da se korisnički nalozi koriste za ove poruke, kao i da bismo sprečili da pool Internet adresa Telekoma Srbija dospe na tzv. globalnu crnu listu za elektronsku poštu, od 5. marta 2014. godine uvodimo promene u parametrima za podešavanje slanja elektronske pošte preko klijentskih programa (Microsoft Outlook, Mozilla Thunderbird i sl.).

Ove promene će uticati na korisnike Net paketa sa dinamičkim IP adresama koji za slanje elektronske pošte preko e-mail servera na drugom domenu (e-mail servera koji se nalaze u inostranstvu) koriste SMTP protokol na TCP portu 25. Potrebno je da ovi korisnici izmene konfiguraciju za slanje u klijentskim programima za razmenu elektronske pošte (Microsoft Outlook, Mozilla Thunderbird i sl.) u skladu sa Uputstvom za izmenu konfiguracije. Podešavanja za prijem poruka ostaju nepromenjena. Takođe, ukoliko korisnici za razmenu elektronske pošte koriste webmail servise nije potrebna nikakva izmena u Internet browser-ima. Korisnicima koji i pored uputstva ne uspeju da podese parametre za slanje elektronske pošte na raspolaganju je naš kontakt centar na broju 19771.

Navedene promene neće uticati na razmenu elektronske pošte za naše korisnike NET paketa sa dinamičkim IP adresama koji koriste e-mail nalog na domenu open.telekom.rs, i koji imaju kreiran e-mail nalog na nekom od svetskih e-mail servisa (GMail, Yahoo Mail itd.). Takođe, korisnici koji imaju kreiran e-mail nalog na nekom drugom domenu kod domaćih Internet provajdera i oni koji za pristup svom e-mail nalogu na nekom drugom domenu koristite protokola SSL/TLS i ESMTP neće osetiti navedene promene.