[ kosovic @ 15.05.2013. 07:57 ] @
Pozdrav,
Iz tabele tblBodovanje:
SELECT partija, ponudjena_cijena, tender
FROM tblBodovanje


partija ponuđena_cijena tender
---------- --------------------------------------- ----------
1 500 0113
1 550 0113
2 1000 0113
2 1500 0113
1 2500 2712
2 3000 2712
2 3500 2712
1 2000 2712


Hoću da izvedem mimimalnu cijenu po partiji
(MIN(ponudjena_cijena)ASNajmanaCijena),
da bih te partije izbodovao po formuli(MIN(ponudjena_cijena) / ponudjena_cijena * 100 AS Bodovi).
To bi trebalo da izgleda:
SELECT partija, ponudjena_cijena,MIN(ponudjena_cijena) AS NajmanaCijena, MIN(ponudjena_cijena) / ponudjena_cijena * 100 AS Bodovi, tender
FROM tblBodovanje
GROUP BY partija, tender, ponudjena_cijena

partija ponuđena_cijena NajmanaCijena Bodovi tender
1 500 500 100 0113
1 550 550 100 0113
1 2000 2000 100 2712
1 2500 2500 100 2712
2 1000 1000 100 0113
2 1500 1500 100 0113
2 3000 3000 100 2712
2 3500 3500 100 2712
Ne prikazuje mi se minimalna cijena za određenu partiju npr za partiju 1 I tender 0113 trebalo bi da minimalna cijena iznosi 500 za sve pozicije tendera 0113 I partije 1, koja mi je neophodna za izračunavanja broja bodova.Međuti meni pokazuje min za jednu poziciju 500 a drugu 550, t.j njihove ponudjene cijene.
Milim vas da mi neko pomogne, unaprijed zahvaljujem.
Draško
[ HladankaoLed @ 15.05.2013. 08:13 ] @
Code:
--ako ti treba minimalna cena po partiji samo, nezavisno od tendera
SELECT partija, ponudjena_cijena, tender, 100*MIN(ponudjena_cijena) OVER(PARTITION BY partija)/ponudjena_cijena AS Bodovi
FROM tblBodovanje

--ako ti treba minimalna cena po partiji u okviru tendera
SELECT partija, ponudjena_cijena, tender, 100*MIN(ponudjena_cijena) OVER(PARTITION BY partija, tender)/ponudjena_cijena AS Bodovi
FROM tblBodovanje


[ kosovic @ 15.05.2013. 08:18 ] @
To je ono što mi treba.
Zahvaljujem i pozdrav,
Draško