[ mrkii @ 13.12.2011. 11:47 ] @
Da li neko koga ja pozovem (a on ne zna ko sam ja) moze da sazna moje ime ili adresu?
Naravno, bez da ode u policiju ili kod provajdera.
A ako je u pitanju jedan ili dva poziva (dakle nikog ne uznemiravam) da li onda policija tj. provajder imaju pravo da daju te podatke?
[ Slobodan Milivojevic @ 13.12.2011. 12:27 ] @
Ako zoves sa telekomovog fiksnog telefona, moze da te pronadje u imeniku (belim stranama), ako zoves sa mobilnog, ne moze da dodje do tvojih podataka.
[ Java Beograd @ 13.12.2011. 12:33 ] @
Dva poziva su već uznemiravanje.
[ bachi @ 14.12.2011. 13:03 ] @
Hint: telefonska govornica.
[ Mr One @ 14.12.2011. 20:55 ] @
Kad već govorite o imenicima, šta ćemo sa ovim članom Zakona o e.k.
Citat:
Dostupnost podataka u javnom telefonskom imeniku

Član 121

Operator koji pruža javno dostupne telefonske usluge dužan je da:

1) sačini i vodi ažuran javni telefonski imenik sa podacima svojih pretplatnika;


2) obezbedi korisnicima svojih usluga pristup uslugama obaveštenja i javnim telefonskim imenicima.

Operator iz stava 1. ovog člana dužan je da udovolji svakom razumnom zahtevu za pristup podacima iz stava 1. tačka 1) ovog člana, pod uslovima koji su objektivni, nediskriminatorni, u skladu sa odredbama ovog zakona i zakona kojim se uređuje zaštita podataka o ličnosti.

Obaveza iz stava 2. ovog člana naročito se odnosi na zahteve pružalaca usluga javnih telefonskih imenika, koji sačinjavaju sveobuhvatne javno dostupne telefonske imenike sa podacima o svim pretplatnicima javno dostupnih telefonskih usluga u Republici Srbiji.

Agencija bliže propisuje uslove u pogledu pristupa i korišćenja podataka iz stava 2. ovog člana.

Ja nešto ne videh imenik na VIPovom, Telenorovom i MTSovom sajtu.