[ BigBrother2005 @ 02.10.2005. 15:58 ] @
Za ovaj primer potreban vam je wxPython

Prvo imamo skelet aplikacije koji treba sacuvati kao: App1.pyw
Code:


import wx

import Frame1

modules ={'Frame1': [1, 'Main frame of Application', u'Frame1.py']}

class BoaApp(wx.App):
    def OnInit(self):
        wx.InitAllImageHandlers()
        self.main = Frame1.create(None)
        self.main.Show()
        self.SetTopWindow(self.main)
        return True

def main():
    application = BoaApp(0)
    application.MainLoop()

if __name__ == '__main__':
    main()Onda dolazi frame,tj forma, bitno je da naziv bude isti kao import u skeletu aplikacije
Code:

import wx
import wx.html

def create(parent):
    return Frame1(parent)

[wxID_FRAME1, wxID_FRAME1BUTTON1, wxID_FRAME1GENERICDIRCTRL1, 
 wxID_FRAME1HTMLWINDOW1, 
] = [wx.NewId() for _init_ctrls in range(4)]

class Frame1(wx.Frame):
    def _init_ctrls(self, prnt):
        # generated method, don't edit
        wx.Frame.__init__(self, id=wxID_FRAME1, name='', parent=prnt,
              pos=wx.Point(5, 228), size=wx.Size(878, 492),
              style=wx.DEFAULT_FRAME_STYLE, title='Frame1')
        self.SetClientSize(wx.Size(870, 465))
        self.SetAutoLayout(True)

        self.htmlWindow1 = wx.html.HtmlWindow(id=wxID_FRAME1HTMLWINDOW1,
              name='htmlWindow1', parent=self, pos=wx.Point(16, 56),
              size=wx.Size(560, 392),
              style=wx.VSCROLL | wx.MAXIMIZE_BOX | wx.html.HW_SCROLLBAR_AUTO)
        self.htmlWindow1.SetThemeEnabled(False)
        self.htmlWindow1.SetExtraStyle(0)
        self.htmlWindow1.Show(True)

        self.button1 = wx.Button(id=wxID_FRAME1BUTTON1, label=u'Ucitaj Stranu',
              name='button1', parent=self, pos=wx.Point(144, 16),
              size=wx.Size(91, 31), style=0)
        self.button1.Bind(wx.EVT_BUTTON, self.OnButton1Button,
              id=wxID_FRAME1BUTTON1)

        self.genericDirCtrl1 = wx.GenericDirCtrl(defaultFilter=0, dir='.',
              filter=u'*.htm;*.html', id=wxID_FRAME1GENERICDIRCTRL1,
              name='genericDirCtrl1', parent=self, pos=wx.Point(584, 8),
              size=wx.Size(256, 384),
              style=wx.DIRCTRL_3D_INTERNAL | wx.SUNKEN_BORDER)
        self.genericDirCtrl1.Bind(wx.EVT_LEFT_DCLICK,
              self.OnGenericDirCtrl1LeftDclick)

    def __init__(self, parent):
        self._init_ctrls(parent)

    def OnButton1Button(self, event):
        filex=self.genericDirCtrl1.GetPath()
        self.htmlWindow1.LoadFile(filex)Probajte ovaj primer... usavrsite ga...


[ anrxc @ 02.10.2005. 19:54 ] @
U petom broju MyOSS magazina ima jedan zanimljivi primjer browsera u 14 linija koda, koristeci PythonCard.
[ BigBrother2005 @ 04.10.2005. 19:34 ] @
Pogledao sam taj primer... zanimljivo, no problem sto je PythonCard malo konfuzan...
[ orada @ 17.11.2005. 00:05 ] @
Python Card je alat i izuzetno je jednostavan.
Ne shvatam šta te zbunjuje i čini ti konfuziju.
Kako da ti pomognem?